Добре дошли в нашия магазин

Категории

Общи условия за участие в програмата за лоялни клиенти

Моля, прочетете изброените по-долу УСЛОВИЯ, уреждащи начина на регистрация и условията за участие на
клиентите на “МАУСТОЙС” ООД (наричано по-долу МАУСТОЙС) в Програмата за лоялни клиенти.

“МАУСТОЙС” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със
седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Свобода, бл. 20,
представлявано от Веселин Найденов.
Всеки клиент, регистриран в ПРОГРАМАТА (наричан по-долу КЛИЕНТЪТ или КЛИЕНТИТЕ, когато е в
множествено число) има право на:
1. 10 % намаление от първоначалната цена на дребно на всяка една стока, търгувана във всеки един
магазин на МАУСТОЙС;
2. Специални намаления и промоции, предвидени за КЛИЕНТИТЕ, за което същите ще бъдат
информирани чрез един от следните комуникационни канали: а) по електронен път (e-mail) или б) с SMS
или в) чрез публикуване на информация на адрес www.mousetoys.eu.
КЛИЕНТЪТ получава правото да се възползва от преференциите на ПРОГРАМАТА след като е направил покупки
за стойност над 500 лв. в който и да е от магазините на МАУСТОЙС.
Уникалният код се издава до 7 работни дни.
Освен настоящите УСЛОВИЯ, КЛИЕНТИТЕ се задължават да спазват и всички други условия, уредени от
законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати
изрично в този текст. 


УСЛОВИЯТА могат да бъдат променяни и актуализирани по всяко време, за което МАУСТОЙС може, но не е
длъжно, да уведомява КЛИЕНТИТЕ. МАУСТОЙС не носи отговорност, ако КЛИЕНТЪТ не е прочел последния
вариант на настоящите УСЛОВИЯ. Последен вариант на УСЛОВИЯТА може да се види по всяко време на
адрес: www.mousetoys.eu. Eлектронния адрес, на който КЛИЕНТИТЕ могат да задават всички свои въпроси във
връзка с УСЛОВИЯТА и ПРОГРАМАТА, е office@mousetoys.eu

МАУСТОЙС изрично уведомява КЛИЕНТА, че няма лица, които с рекламни цели могат да получават негови
ЛИЧНИ ДАННИ без съгласието му. МАУСТОЙС си запазва правото да използва ЛИЧНИТЕ ДАННИ за
разкриване идентичността на КЛИЕНТА в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона,
юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

КЛИЕНТЪТ е отговорен за съхраняването и опазването на персоналния си код. КЛИЕНТЪТ се съгласява да не
предоставя на трети лица уникалния код, както и да уведоми незабавно МАУСТОЙС за всяко
неоторизирано използване на клубната му карта. В случай на загубване или неволно унищожаване на
уникалния код, МАУСТОЙС не издава дубликат, а същия се анулира от регистъра и притежателят
следва да изпълни процедурата по издаване на нов код. уникалния код. МАУСТОЙС не носи отговорност за
каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

КЛИЕНТЪТ изрично се съгласява да получава на посочения от него електронен адрес всякакви рекламни
материали, съобщения за намаления и промоции в посочените по-горе магазини. МАУСТОЙС не носи
отговорност ако такива материали и съобщения не са получени поради некоректен адрес за комуникация.

Регистрацията в Програма за лоялни клиенти е безсрочна. Все пак, МАУСТОЙС си
запазва правото автоматично да отрегистрира всеки КЛИЕНТ, който в период от 12 последователни месеца
не е ползвал Клиентския си код в магазините на Дружеството. МАУСТОЙС си запазва правото по всяко
време да отрегистрира и КЛИЕНТ, който нарушава настоящите условия, както и да откаже регистрация в
ПРОГРАМАТА на КЛИЕНТ, на чието име има вече издадена и активна Клиентска карта.

Настоящият актуализиран вариант на Общи условия за участие в Програмата ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ е в сила от 01.03.2017 г.

Нови продукти

Най-продавани