Абонирай се за бюлетин! Специални кодове за отстъпка само за абонирани клиенти!

Добре дошли в нашия магазин

Категории

Условия за ползване

 

Добре дошли в MOUSETOYS.EU


Тази уеб страница (наречена „САЙТ“) е администрирана от “МАУСТОЙС” ООД, ЕИК 203732566  и идентификационен номер по ДДС №:BG203732566, със седалище на управление Град София, Район Надежда, ж.к. „Свобода", бл.20

телефон: +359888569070, наричано по-долу за краткост MOUSETOYS


Моля, прочетете внимателно общите условия по-долу преди да използвате САЙТА.


За използването на този САЙТ, Вие се съгласявате безусловно с тези правила и условия.


Следните правила и условия установяват минимални изисквания. Използването на САЙТА се подчинява на общите разпоредби на закона.
Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.


Също така, MOUSETOYS ще осъществява промени на тези Условия за ползване, ако тези промени са наложени от влязло в сила законодателство, а ако са наложени със задна дата, промените ще се прилагат ретроактивно за вече доставени и потвърдени поръчки. В тези случаи MOUSETOYS е задължен да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ за най-новата версия, и ако се изисква, промените се прилагат и за поръчките вече доставени/потвърдени чрез публикуване в САЙТА.

Ако някоя от разпоредбите на тези Правила и условия за ползване на САЙТА се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби. Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.
MOUSETOYS полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните грешки в тази информация, MOUSETOYS уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен характер, или доставените продукти могат да се различават от изображенията по какъвто и да е начин, поради промяна на характеристиките и дизайна, без предизвестие от страна на производителите.
Също така, някои от характеристиките или цените на продуктите, представени в САЙТА, могат да бъдат променени от MOUSETOYS без предизвестие и могат да съдържат оперативни грешки.
Също така, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, понякога описанията на продуктите могат да бъдат непълни. Въпреки това, от MOUSETOYS се стремим да предоставим най-подходящата информация.
Промоциите/офертите, представени в САЙТА, са налични до изчерпване на количествата.


САЙТЪТ може да съдържа и линкове към други сайтове. MOUSETOYS не носи отговорност за политика на поверителност, практикувана от уебсайтове, които не администрираме, както и друга информация, спомената в тези сайтове.
В съдържанието на този документ следните термини, използвани с главни букви, ще имат конкретни значения, свързани с контекста, както е посочено по-долу:


ПОТРЕБИТЕЛ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване.


КЛИЕНТ: представлява лицето, което влиза в САЙТА, за частни или професионални цели и който е съгласен с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на сегашния САЙТ, отговаряйки на всички изисквания за регистрация и ползване, който подава и финализира поръчка.
ЗЛОУПОТРЕБА ПРИ ПОЛЗВАНЕ: представлява използването на САЙТА по начин, който противоречи на практиката в областта, на регламентите и действащото законодателство, или по някакъв друг начин, който може да навреди на ФИРМАТА.


ПОРЪЧКА: представлява електронен документ, създаден вследствие на влизането в САЙТА на КЛИЕНТА, който е форма на комуникация между ФИРМАТА и КЛИЕНТА.


ДОГОВОР: представлява ПОРЪЧКА, потвърдена от ФИРМАТА, чрез която MOUSETOYS се съгласява да достави на КЛИЕНТА продуктите и услугите, а КЛИЕНТЪТ се съгласява да ги заплати.


ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
САЙТЪТ може да бъде изпозван само със законни цели.


Забранено е използването на САЙТА по начин, който би могъл да навреди на САЙТА, но без да ограничава достъпа, като например:
- с цел за измама или по друг начин за извършване на престъпление или друга незаконна дейност
- изпращането, използването или повторното използване на всякакъв вид материали, които са незаконни, обидни, оскърбителни, клеветнически, нецензурирани или заплашителни, или са несъвместими с правилата за авторско право, търговската марка, конфиденциалността, сигурността на личните данни, или е обидно, съдържа вируси, политически послания или каквато и да е форма на спам.
MOUSETOYS си запазва правото да откаже достъпа в САЙТА на който и да е ПОТРЕБИТЕЛ, да затвори акаунта или да анулира ПОРЪЧКАТА, дори и потвърдените поръчки.
MOUSETOYS не продава продукти на непълнолетни. Физическите лица, които не са достигнали 18-годишна възраст могат да правят ПОРЪЧКИ в САЙТА само в присъствието на родител или настойник.


РАЗВИВАНЕ НА ОПЕРАЦИИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ПРИ ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ. ДОГОВОР.


Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на MOUSETOYS.

Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от MOUSETOYS като предложение за договор.

Чрез осъществяване на ПОРЪЧКА в САЙТА, Вие, като КЛИЕНТ потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който MOUSETOYS осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.
Ако MOUSETOYS потвърждава изпълнението на една ПОРЪЧКА, това означава пълно приемане на условията на ПОРЪЧКАТА. Приемането на поръчката от MOUSETOYS се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от MOUSETOYS до КЛИЕНТА, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.
MOUSETOYS в нито един момент не разглежда непотвърдена ПОРЪЧКА да има силата на ДОГОВОР.
ДОГОВОРЪТ влиза в сила при потвърждение на ПОРЪЧКАТА от ФИРМАТА.
Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения ДОГОВОР. Гаранционната Карта, издадена от Фирмата или негов доставчик е неизменна част от горепосочените документи.


ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.


Предмет на ПОРЪЧКАТА представлява продуктът/продуктите и услугите, за които КЛИЕНТЪТ е изразил желание да закупи чрез създаване на ПОРЪЧКА в САЙТА, потвърдена от MOUSETOYS. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от ФИРМАТА в САЙТА.
Информация относно наличността на продуктите, които MOUSETOYS продава, е предоставена в САЙТА и на страницата на всеки продукт. След преглед на ПОРЪЧКАТА, MOUSETOYS уведомява КЛИЕНТА чрез e-mail, в случай че продуктът не е в наличност.
Внимание: времето за доставка на продуктите е индикативно.


ЦЕНА НА ДОГОВОРА. ПЛАЩАНЕ.
Цената на продуктите и услугите е тази, която е посочена в САЙТА. Цената може да бъде променена от ФИРМАТА във всеки момент без предупреждение.
За да бъде приложима, цената на продукта/услугата трябва да бъде правилна и сериозна. По този начин ФИРМАТА предупреждава, че има моменти, когато в резултат на неизправност на САЙТА или грешка, цената показана на САЙТА може да не е истинската. В тези случаи ФИРМАТА ще информира КЛИЕНТА относно правилната цена.
Във всеки случай точността на цената ще се проверява в момента на потвърждение на ПОРЪЧКАТА.
В случай, че истинската цена на един продукт е по-ниска от тази, която е показана в САЙТА, ще се таксува по-ниската стойност. Ако поради неизправност на САЙТА показаната цена в САЙТА е по-ниска от истинската цена за продажба, Вашата ПОРЪЧКА ще бъде отхвърлена. В този случай, трябва да се извърши друга ПОРЪЧКА за закупуване на продукта с истинската му цена.
С изключение на случаите, когато е посочено друго, цената включва ДДС, както и всеки друг вид данък.
Цената, начинът за плащане и периодът за плащане са посочени в ПОРЪЧКАТА. MOUSETOYS издава на КЛИЕНТА фактура за поръчаните продукти и услуги, а КЛИЕНТЪТ има задължението да предостави цялата необходима информация за издаване на фактура съгласно законодателството в България.


НАЧИН НА ДОСТАВКА
ФИРМАТА изпълни своите задължения според договора в рамките на максимум 30 дни от датата на потвърждението, изпратено на КЛИЕНТА относно ПОРЪЧКАТА. В случай, че не може да изпълни ПОРЪЧКАТА, тъй като продуктът не е в наличност, ФИРМАТА ще информира КЛИЕНТА за тази ситуация.
ФИРМАТА може да достави на КЛИЕНТА подобен продукт със същата цена, в случай че поисканият продукт не е в наличност, само след информиране и декларирано съгласие от страна на КЛИЕНТА.
Продуктът ще бъде доставен на КЛИЕНТА чрез куриерска фирма. Начинът на доставка е от врата до врата.
Освен ако не съществува изрична договорка с КЛИЕНТА, MOUSETOYS не поема отговорност за рискове, свързани с продуктите и услугите, след предаването им на куриерската фирма.
MOUSETOYS ще опакова подобаващо продуктите и услугите и ще осигури предаването на придружаващите го документи.
Доставката се счита за изпълнена, когато е налице подпис на КЛИЕНТА при получаване на документа за транспорт, доставен от куриера.


ПОЛИТИКА ЗА ВРЪЩАНЕ
Съгласно законодателството, потребителят има правото да уведоми търговеца в писмен вид, че се отказва от покупка без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет)  дни от датата на получаване на продукта или в случай на представяне на услуги – от сключване на договора.
Потребителят има право да върне закупения продукт, без да дължи неустойка и без да посочва причина, в рамките на 14 (четиринадесет)  дни от датата на получаване, с удържане на разходите за връщане.
Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показва следи от износване, драскотини, охлузвания, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на КЛИЕНТА след оценка на щетите.
Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките на 30 (тридесет) дни от връщането.


ВЪЗЛАГАНЕ И ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
MOUSETOYS може да възложи на трети лица услугите по изпълнението на ПОРЪЧКИТЕ, запазвайки винаги отговорността пред КЛИЕНТА за всичките си задължения, поети по договор.


ГАРАНЦИЯ
Всички продукти, които се продават от MOUSETOYS през сайта http://mousetoys.eu, с изключение на преопакованите продукти, се ползват от условия за гаранция, съгласно закона и търговските политики на производителя. Продуктите са нови, в оригинални опаковки и произлизат от оторизирани източници на всеки производител.
Продуктите, продавани и доставяни от MOUSETOYS, разполагат с гаранционни карти, издадени директно от производителя. Ако доставчикът не разполага с мрежа от национални сервизи, гаранцията се издава от MOUSETOYS.
При гаранциите, издадени от MOUSETOYS, Ви предлагаме услугата Pick-up & Return, която предполага поемане и доставяне на продукти за сметка на MOUSETOYS.
Когато гаранцията е издадена от производителя, в гаранционната карта присъства списък от оторизирани сервизи. Гаранционното обслужване, когато е възможно, се извършва на място при клиента. Когато се налага транспортиране на продукта до сервиз, транспортът до сервиза, ремонтът и обратният транспорт са безплатни за клиента.


ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ
Собствеността на поръчаните продукти и услуги се прехвърля на КЛИЕНТА в момента на извършване на плащането от негова страна.
ДОГОВОРНА ОТГОВОРНОСТ
MOUSETOYS не носи отговорност за вреди от всякакъв вид, в резултат на които КЛИЕНТЪТ или трето лице може да пострада при изпълнението от MOUSETOYS на което и да е от задълженията си относно ПОРЪЧКА/ПРИЕТА ПОРЪЧКА, и за вреди, произлизащи от използването на продукти/услуги след доставяне и специално при загубата на продуктите.
MOUSETOYS не носи отговорност за преки загуби(включително, но без ограничение, загуби на печалби, приходи, данни или ненужни разходи) или всякакви други непреки загуби, претърпени от ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ, които не са незабавна и пряка последица от нарушението на договора от страна на MOUSETOYS. MOUSETOYS не гарантира, че продадените продукти в САЙТА са подходящи за други цели, различни от общоприетите за съответните продукти. MOUSETOYS не носи отговорност за преки, непреки или случайни загуби, причинени на КЛИЕНТИТЕ или на продукти от трети страни, продадени съгласно този договор.
MOUSETOYS поема отговорност, когато подизпълнителите и/или всякакъв вид партньор, участващ в изпълнението на Поръчката, не изпълнят договорените задължения.
Непреодолима сила
Нито една от страните не носи отговорност за неизпълнението на задълженията си по договор, ако това неизпълнение се дължи на непреодолима сила. Непреодолима сила е непредвидимо събитие, извън контрола на страните и не може да бъде избегнато.
Страната, която се позовава на непреодолима сила, е задължена да информира веднага и изчерпателно другата страна за възникването и, да вземе всички мерки да се ограничат последствията от това събитие, и да докаже невъзможността да се изпълнят задълженията в рамките на 15 (петнадесет) дни от възникването на събитието.
Решаване на спорове
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд в град София.
Приложимо право
За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в MOUSETOYS услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: office@mousetoys.eu


Този сайт е собственост и се управлява от “МАУСТОЙС” ООД.

Най-продавани